Afmelden praktijk notificaties

Stelt geen prijs (meer) op het ontvangen van email / SMS (aub aankruisen)

Eventuele opmerkingen, niet verplicht!

Indien u e-mail heeft aangekruist: u ontvangt geen afspraken-mails, informatie-mails en uitnodigingen per e-mail meer. U blijft verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken. Indien u beide opties aankruist krijgt u ook geen uitnodigingen meer per post (doen we al een tijd niet meer), e-mail of SMS. Begrotingen en medische e-mails worden nog wel verstuurd, dat zijn we verplicht (via zorgmail) Als u twee jaar niet bent verschenen krijgt u mogelijk wel een uitschrijf e-mail.