Huisregels

Om je meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij je verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de huisregels van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn! 

Afspraken 

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren (uitgezonderd de weekenddienst). Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden (muv super-spoed). Afspraken kunnen uitsluitend digitaal via deze site, telefonisch of aan de balie worden gemaakt. 

Afspraakherinnering

Wij herinneren je graag aan je afspraak via de mail, het is daarom van belang dat je gegevens up to date blijven. Wij vragen je dan ook ons te informeren als deze informatie wijzigt.  Je kan met ons contact opnemen op ons vaste telefoonnummer of via mail . Let op! Het feit dat wij je helpen herinneren aan je afspraak is een extra dienst van onze zijde. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van je afspraak. (Een niet ontvangen bevestiging is geen reden niet te verschijnen)

Bezoek

Tijdens het bezoek bij de tandarts kan je het volgende verwachten: 

  • Afnemen van een medische vragenlijst.
  • Een onderzoek met spiegel en sonde (controle).
  • Een röntgenologisch onderzoek, meestal bestaand uit 2 overzichtsfoto’s en eventueel een grote overzichtsfoto. 
  • Bespreken van de problemen en maken van een behandelplan. Daar waar zich grote problemen voordoen kan een extra röntgenfoto noodzakelijk zijn. 

Schroom niet om te vragen naar uitleg over bepaalde problemen. De tandarts wil graag met je meedenken en je problemen zo goed mogelijk oplossen. In onze praktijk bevelen wij het sterk aan om minimaal 1 maal per jaar voor controle en tandsteen verwijderen te komen. (Jongeren 2 maal per jaar) Patiënten die langer dan 2 jaar niet zijn verschenen kunnen worden uitgeschreven. 

Afhankelijk van het advies van tandarts Hurx kan dit variëren, al naar gelang je eigen gebitssituatie dit noodzakelijk maakt. Wij willen je graag van de best mogelijke zorg voorzien en onnodige kiespijn voorkomen. Wij besteden veel aandacht aan preventie. Indien noodzakelijk verwijzen wij naar de mondhygiëniste en maken regelmatig (per 3-6 jaar) röntgenfoto’s bij onze patiënten. (Het interval is geen standaardinterval, maar wordt afgeleid uit de tandheelkundige geschiedenis)

Uitloop

Wanneer een patiënt voor een noodgeval belt, is aan de telefoon niet altijd goed in te schatten wat de juiste oplossing is. Hierdoor gebeurt het wel eens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en uitloopt, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij rekenen hierbij op je begrip.

Te laat / No-show

Bij te laat verschijnen op een afspraak loop je het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. Indien je niet in staat bent je afspraak na te komen, verzoeken wij je om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Indien je langer dan 24 uur van te voren afbelt krijg je geen rekening, echter, indien je niet op tijd afbelt, of zonder bericht niet op de afspraak verschijnt, wordt deze afspraak mogelijk doorberekend volgens de standaard code C90. Het bedrag is afhankelijk van de behandeling en wordt uiteindelijk door de tandarts bepaald, met in achtneming van het wettelijk bepaalde maximum bedrag. Het wettelijk bepaalde maximum bedrag is het bedrag dat normaliter gefactureerd zou zijn, indien je wel was verschenen. Uiteraard wordt de reden/onmacht meegenomen door de tandarts.

Indien je 3 maal niet op je afspraak komt of te laat afbelt zonder geldige reden (zoals een ernstige ziekte of een noodgeval), zullen wij ons genoodzaakt zien je uit ons bestand uit te schrijven. 

Spoed

Wanneer je ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij je zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Bel je later op de dag, dan kunnen wij dit niet garanderen. Sowieso zijn wij telefonisch bereikbaar tot half 1. 

Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met je voorkeuren in verband met werk- of schooltijden. 

Indien wij niet aanwezig zijn belt u met Dental365. (Breda)

In het geval van superspoed, zoals een uitgeslagen tand kom je DIRECT naar de praktijk. (tijdens openingstijden), zie spoed.

Informed consent 

Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen aan ons (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummers, emailadres). Bij uitgebreide behandelingen kan je van ons van tevoren een begroting/overzicht ontvangen. Alleen indien een patiënt mondeling/schriftelijk akkoord is gegaan met de mondeling/schriftelijk verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Lees de begroting altijd zorgvuldig door! De bedragen op de begroting zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend in het geval van onvoorziene omstandigheden (uiteraard naar redelijkheid). Wijzigingen in het behandelplan en tariefwijzigingen zullen worden doorgevoerd. 

Update 2018: ivm de aanscherping van de privacywetgeving vragen wij je (lees: zijn wij verplicht) per 2 april 2018 voor iedereen van 12 jaar en ouder een toestemmingsverklaring te (laten) tekenen. Je bent niet verplicht te tekenen, maar zonder handtekening kunnen wij je praktisch gezien niet behandelen... Je hebt het recht de verklaring weer in te trekken. De toestemmingsverklaring regelt de toestemming voor het bijhouden van een dossier door ons, het delen van de factuur met Netpoint en de communicatie tussen ons en een kaakchirurg, orthodontist, huisarts etc. 

Ook als je deze toestemmingsverklaring hebt getekend, mogen wij alleen informatie met laatst genoemden delen als dit relevant is voor je gezondheid / zorgbehoefte. (Daarbij verandert er niets ten opzichte van voor 25 mei 2018). In het geval van een informatieverzoek van een werkgever, verzekeraar, etc wordt pas informatie gedeeld NA expliciete schriftelijke toestemming door jou.

Je eigendommen 

Waak zelf over je eigendommen. Tandartspraktijk Hurx is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van jouw eigendommen. Je wordt geadviseerd je eigendommen niet onbeheerd achter te laten. Wij bewaken onze eigendommen dmv videobeelden, deze dienen alleen tbv veiligheidsdoeleinden en worden niet continu gemonitord / constant overschreven.

Tijdens wortelkanaalbehandelingen is het verstandiger oude bovenkleding te dragen, omdat er mogelijk wat bleek kan worden gemorst. We gebruiken bleek om de tand vanbinnen schoon te spoelen, hier voel of proef je niks van. Echter is het wel eens voorgekomen dat kleine druppels bleek bovenkleding heeft beschadigd.

Zwangerschap

Indien je (vermoedelijk) zwanger bent, meld dit dan steeds duidelijk aan de tandarts voor de behandeling. De meeste behandelingen kunnen gewoon uitgevoerd worden tijdens de zwangerschap, zonder problemen voor je kind. 

Betalingen

Al onze betalingen worden verwerkt door Netpoint (dit was Famed, totdat het bedrijf werd ingelijfd door een partij waar we niet mee wilden samenwerken). (PIN-en / contant / bankbetaling is niet meer mogelijk)

Onze tarieven worden vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgauthoriteit) en zijn dus gelijk aan andere praktijken. Je kan de tarieven opzoeken via de externe link naar de NZA: 

Tarieven en meer 

Per 2018 zijn we verplicht onze tandtechniekkosten te publiceren:

Prijzen tandtechniek

Heb je vragen over de rekening dan kan je contact opnemen met Netpoint:

Ga naar Netpoint


Je blijft er zelf verantwoordelijk voor dat je rekening wordt betaald en ook of je wel of niet verzekerd wilt zijn voor tandheelkundige hulp. Betalingen tijdens de week- of weekenddienst geschieden ook uitsluitend per Netpoint clearing . Wij raden je aan jezelf goed te informeren over je verzekering (zoals het maximaal verzekerd bedrag)  zodat nare verrassingen uitblijven. 

Op alle behandelingen die worden gefactureerd zijn de Netpoint-betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing. Je kan deze betalingsvoorwaarden navragen bij Netpoint.