GDPR - Privacy per 25 mei 2018

Leest u deze pagina svp goed door, bij vragen over de strengere EU-privacyregeling

Wij vragen uw handtekening...

Per 25 mei 2018 is elke tandarts, maar ook huisarts, sportclub, werkgever, etc verplicht het beleid tav uw/onze privacy beter te controleren en te beschermen. Daarom zullen we u (iedereen vanaf 12 jaar) om een handtekening vragen. U dient akkoord te gaan met:

- het verwerken van uw persoonsgegevens door ons, zodat we uw dossier kunnen inrichten en bijhouden

- het doorgeven van persoonsgegevens door ons aan bijv Famed, zodat de factuur kan worden verwerkt

- het doorgeven van persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders.

 

Met betrekking tot het laatste punt merken wij dat patiënten twijfels krijgen. (Logisch na diverse fouten / mislukte projecten door oa de overheid) Daarom wil ik graag verduidelijken dat u tekent voor het delen van gegevens, als dit *noodzakelijk* is voor uw behandeling. U moet hierbij denken aan een verwijzing naar de kaakchirurg, mondhygiëniste, huisarts, KNO-arts, trombosedienst, maar ook bijvoorbeeld de apotheek of het tandtechnisch laboratorium (kronen, knarsbitjes, prothesen, etc)

Praktisch gezien kunnen wij geen uitzondering maken, omdat juist in de uitzondering de fout gaat zitten... Indien u niet tekent kunnen wij u daarom niet meer behandelen na 25 mei 2018. "Don't shoot the messenger!"

 

- We willen benadrukken dat u altijd het recht heeft de getekende toestemming in te trekken.

- U tekent *niet* voor aansluiting bij een elektronisch patiëntendossier, zoals het landelijke EPD.

- Wij zullen uw dossier zonder (extra) toestemming niet delen met (schade)verzekeraars, werkgevers, etc.

- Het delen van persoonsgegevens mag alleen als dit noodzakelijk is voor uw tandheelkundige gezondheid.

- In feite tekent u juist voor bescherming van uw gegevens.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u dit onvriendelijk en zakelijk over vindt komen. Wij hebben altijd gewerkt op basis van vertrouwen en naar ons idee heeft dit geen verkeerde uitwerking gehad. Maar de wet kan geen onderscheid maken tussen kleine praktijken, ziekenhuizen of bedrijven als Microsoft, Google en Facebook. De laatste jaren is er te vaak sprake geweest van datalekken, door oa Facebook maar ook door de authoriteit persoonsgegevens (de privacy waakhond) en de overheid... Het kan geen kwaad 'onze' wijze van verwerken tegen het licht te houden en waar nodig bij te sturen.

We vragen u rekening te houden met onze balie-assistente Bella, die van de komende 52 weken 10 volle weken bezig zal zijn met het printen van de toestemmingsverklaring (enkele duizenden), uitleg waar nodig en inscannen van de getekende verklaring... Tijd die niet verloren is, maar ook goed is voor u.

 

Vraag en antwoord

Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze gerust per email!

Teken ik voor aansluiting bij een EPD?

Kort antwoord: neen

 

Moet mijn kind ook tekenen?

Ja. Vanaf 12 jaar tekent het kind en de ouder/verzorger. Vanaf 16 jaar tekent de jongere zelf.

 

Wat is uw beleid tav het 'onveilige' email?

Wij hebben een beveilgde mailservice per 10 mei 2018. Dossiers, verwijsbrieven en foto's kunnen per 'Zorgmail' naar een andere tandarts, verwijsadres of naar u worden verzonden. Dit geldt bijv ook voor begrotingen.

U krijgt een mail, namens de praktijk. Als u de bijbehorende link opent, wordt naar hetzelfde emailadres een code verstuurd (dit kan soms een minuutje van uw tijd kosten). Vul deze code in op het portaal en u kunt de inhoud veilig lezen. Kijk ook in uw spambox of map met ongewenste mail, soms wordt de mail onterecht als spam beoordeeld.

Verstuurt u aub geen persoonlijke gegevens via info@hurx.nl.

 

Heeft u een privacy reglement?

Jazeker: ons privacy reglement, geldend per 25 mei 2018, is hier te downloaden